Bói Kiều

- Tử vi
Bói Kiều
Truyện Kiều được coi là có những "trùng hợp đặc biệt" với những sự kiện trong lịch sử. Bói Kiều là phương pháp xem phổ biến ở Việt Nam, thậm chí được nhiều bậc lãnh đạo xem vui khi làm cách mạng.

Nhấn vào đây để đánh giá