Quẻ Sơn Thủy Mông, Lời Giải, Ứng Dụng, Tốt hay Xấu - Chính Xác

- Tử vi
Quẻ Sơn Thủy Mông, Lời Giải, Ứng Dụng, Tốt hay Xấu - Chính Xác
Cùng Huyền số đi tìm hiểu sâu hơn về quẻ Sơn Thủy Mông, ý nghĩa của nó và các ứng dụng trong cuộc sống nhé

1. Thế nào là bói quẻ kinh dịch?Bói quẻ Kinh Dịch là một phương pháp bói tương đối cổ xưa được phát triển từ cuốn sách Kinh Dịch (I Ching) - một trong những tài liệu phong thuỷ cổ xưa nhất của Trung Quốc.Phương pháp bói quẻ Kinh Dịch sử dụng một bộ 64 quẻ gồm những biểu tượng đại diện cho các sự kiện, tình huống, tâm trạng và trạng thái khác nhau trong cuộc sống. Khi sử dụng phương pháp này, người bói sẽ thả một hoặc nhiều đồng xu vào một cái cốc và dựa trên việc đếm số mặt ngửa và sấp để tạo thành một quẻ hoặc bát quái, từ đó đưa ra tư vấn hoặc dự đoán về các sự kiện trong tương lai.2. Cách gieo quẻ kinh dịchĐể gieo quẻ Kinh Dịch, bạn cần có một bộ quẻ gồm 64 quẻ và một cách để gieo như sau:
 • Bước 1: Đặt câu hỏi của bạn vào trong đầu. Đây là câu hỏi mà bạn muốn tìm câu trả lời thông qua việc gieo quẻ.

 • Bước 2: Lắc bộ quẻ để đảm bảo các quẻ được trộn đều.

 • Bước 3: Chọn ba quẻ bất kỳ từ bộ quẻ, đặt chúng theo trật tự từ dưới lên trên để tạo thành một nguyên quán (hình tam giác). Các quẻ này được gọi là "quẻ ném" và tượng trưng cho trạng thái hiện tại của vấn đề mà bạn đang hỏi.

 • Bước 4: Lấy ra sách giải nghĩa quẻ Kinh Dịch và đọc giải thích cho ba quẻ ném của bạn. Tìm hiểu cách các quẻ này liên quan đến câu hỏi của bạn.

 • Bước 5: Chọn một trong 64 quẻ còn lại từ bộ quẻ và đặt nó trên đỉnh của nguyên quán. Quẻ này được gọi là "quẻ đáp" và tượng trưng cho câu trả lời của bạn.

 • Bước 6: Tìm hiểu giải thích cho quẻ đáp từ sách giải nghĩa quẻ Kinh Dịch và suy nghĩ về ý nghĩa của nó trong mối quan hệ với câu hỏi ban đầu của bạn.

 • Bước 7: Tổng hợp giải thích của ba quẻ ném và quẻ đáp để hiểu rõ hơn về câu trả lời của bạn và cách giải quyết vấn đề của bạn.3. Quẻ Sơn Thủy Mông là gì?Quẻ Sơn Thủy Mông là một trong 64 quẻ của Bát quái trong Kinh Dịch (I Ching). Nó được biểu thị bằng hai đường trắng (đại ấn) trên đầu và ba đường đứt (đại lâm) bên dưới.
Quẻ Sơn Thủy Mông là gì?
Quẻ Sơn Thủy Mông là gì?
Theo tài liệu cổ xưa, Sơn Thủy Mông có nghĩa là núi và nước hỗn hợp với nhau, tượng trưng cho sự giao hòa của hai yếu tố trái ngược nhau nhưng lại cùng tồn tại trong tự nhiên. Quẻ Sơn Thủy Mông thường được hiểu là biểu thị sự cân bằng và hòa hợp giữa hai thế giới trái ngược nhau, giống như mối quan hệ giữa hai người hoặc giữa con người và tự nhiên.Từ quẻ Sơn Thủy Mông có thể rút ra nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào vấn đề cụ thể mà bạn muốn tham khảo. Tuy nhiên, quẻ này thường được giải thích là tốt đẹp và biểu thị sự thịnh vượng, cân bằng và hòa hợp trong các mối quan hệ và tình huống.4. Sơn Thủy Mông là quẻ tốt hay xấu?Trong một số trường hợp, quẻ Sơn Thủy Mông có thể được coi là biểu thị một sự cân bằng và hòa hợp, tốt đẹp trong các mối quan hệ và tình huống. Nó có thể cho thấy sự hòa hợp giữa hai yếu tố trái ngược nhau, như mối quan hệ giữa hai người hoặc giữa con người và tự nhiên. Nó có thể cho thấy sự đồng thuận và sự hòa hợp trong các quan hệ cộng đồng, trong công việc, trong hôn nhân và trong cuộc sống chung.Vì vậy, nếu bạn nhận được quẻ Sơn Thủy Mông, bạn có thể coi đó là một thông điệp tích cực và nên sử dụng nó để tìm kiếm sự cân bằng và hòa hợp trong các mối quan hệ của mình.5. Lời giải về Sơn Thủy Mông:|:::| Sơn Thủy Mông (蒙 méng)Quẻ Sơn Thủy Mông, còn gọi là quẻ Mông (蒙 meng2), là quẻ thứ 04 trong Kinh Dịch.Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm = (水) NướcNgoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn = (山) Núi
Lời giải về Sơn Thủy Mông
Lời giải về Sơn Thủy Mông
Giải nghĩa: Muội dã. Bất minh. Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch. Thiên võng tứ trương chi tượng: tượng lưới trời giăng bốn mặt.蒙: 亨, 匪我 求 童 蒙, 童 蒙 求 我 .初 筮 告, 再 三 瀆, 瀆 則 不 告 .利 貞 .Mông: Hanh, Phỉ ngã cầu đồng mông, đồng mông cầu ngã.Sơ phệ cáo, tái tam độc, độc tắc bất cáo. Lợi trinh.Dịch: Trẻ thơ được hanh thông. Không phải ta tìm trẻ thơ mà trẻ thơ tìm ta. Hỏi (bói) một lần thì bảo cho, hỏi hai ba lần thì là nhàm, nhàm thì không bảo. Hợp với đạo chính thì lợi (thành công).Giảng: Theo nghĩa của quẻ thì cấn là ngưng, Khảm là hiểm. Ở trong (nội quái) thì hiểm, mà ở ngoài (ngoại quái) thì ngưng, không tiến được, tỏ ra ý mù mờ, cho nên gọi là Mông.Xét theo hình tượng thì ở trên có núi (Cấn), dưới chân núi có nước sâu (khảm), cũng có nghĩa tối tăm (Mông). Cũng có thể giảng là dưới chân núi có suối nước trong, tức như hạng người còn nhỏ (khi thành sông mới là lớn), hạng “đồng mông”, cho nên gọi quẻ này là Mông (mông có nghĩa là non yếu).Đặc biệt quẻ này chỉ chú trọng vào hào 2 và hào 5. Hào 2 là dương cương, đắc trung làm chủ nội quái, đáng là một vị thầy cương nghị, khải mông (tức mở mang cái tối tăm) cho trẻ. Hào đó ứng với hào 5 âm nhu thuận mà cùng đắc trung, là tượng học trò ngoan. Vậy là thầy trò tương đắc, sự học hành tất có kết quả tốt, cho nên quẻ này có đức hanh thông.Tư cách của thầy cương, của trò nhu, cho nên thầy không phải cầu trò, mà trò phải cầu thầy. Và khi dạy, trò hỏi một lần thì bảo, nếu hỏi 2, 3 lần thì là nhàm, không bảo. Giữ được đạo chính (hoặc bồi dưỡng chính nghĩa) thì lợi thành công.Hào từ:1. 初 六: 發 蒙, 利 用 刑 人, 用 說 桎 梏, 以 往 吝.Sơ lục: phát mông, lợi dụng hình nhân, Dụng thoát chất cốc, dĩ vãng lận.Dịch: Hào 1, âm: mở mang cái tối tăm (cho hạng người hôn ám) thì nên dùng hình phạt cốt cho họ thoát khỏi gông cùm, nhưng đừng đi quá mức sẽ hối tiếc.Giảng: Hào âm này vị ở thấp nhất trong quẻ Mông là tượng kẻ hôn ám nhất, phải dùng hình phạt trừng trị mới cởi cái gông cùm (vĩ vật dục) cho họ được; khi có kết quả rồi thì thôi, đừng quá dùng hình phạt mà sẽ ân hận.Chữ: "dụng hình nhân", dịch sát là dùng người coi về hình, tức dùng hình phạt.2. 九 二 . 包 蒙 吉 . 納 婦 吉 . 子 克 家 .Cửu nhị: Bao mông cát, nạp phụ cát, tử khắc gia.Dịch: Hào, dương: Bao dung kẻ mờ tối, dung nạp hạng người nhu ám như đàn bà, tốt; (ở ngôi dưới mà gánh vác việc trên) như người con cai quản được việc nhà.Giảng: Hào 2 dương, cương cường, nhưng đắc trung cho nên bảo là có đức bao dung; nó làm chủ nội quái, thống trị cả bốn hào âm, cho nên bảo nó dung nạp được các hào âm, tức hạng người nhu ám như đàn bà, nó ở dưới thấp mà lại là hào quan trọng nhất trong quẻ, nên ví nó như người con cai quản được việc nhà. Tóm lại hào này tốt.Phan Bội Châu giảng ba chữ “tử khắc gia”cách khác: Cụ cho hào 5 ở địa vị tôn trong quẻ trên (ngoại quái) tức như cha trong nhà, hào 2 ở dưới, tức như con. Cha nhu nhược (vì là âm), con cương cường sáng suốt (vì là dương), cảm hóa được cha mà cha hết hôn ám, như vậy là con chỉnh lý được việc nhà.Cao Hanh chỉ đứng về phương diện bói, mà không đứng về phương diện đạo lý, không cho Kinh Dịch có ý nghĩa triết lý, xử thế, cho nên hiểu khác hẳn: giảng “nạp phụ” là cưới vợ cho con “tử khắc gia” là con thành gia thất, đó là cái việc tốt của người làm bếp mắt không có đồng tử (bao mông, theo ông là : bào mông, bào là người làm bếp, mông là mắt không có đồng tử). Đại khái cách hiểu của Cao Hanh như vậy, xin đơn cử làm thí dụ.3. 六 三: 勿 用 取 女 見 金 夫 .不 有 躬, 无 攸 利.Lục tam: Vật dụng thủ nữ kiến kim phu.Bất hữu cung, vô du lợi.Dịch: hào 3, âm: đừng dùng hạng con gái thấy ai có vàng bạc là (theo ngay) không biết thân mình nữa; chẳng có lợi gì cả.Giảng: Hào 3 là âm nhu (ở trong quẻ Mông, là hôn ám) bất trung, bất chính, cho nên ví với người con gái không có nết, bất trinh, ham của. Mà hạng tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa cũng vậy (âm còn có nghĩa là tiểu nhân). Phan Bội Châu cho hào này xấu nhất; hạng người nói trong hào không đáng dùng, không đáng giáo hóa nữa.4. 六 四 : 困, 蒙, 吝 .Lục tứ: Khốn, mông, lận.Dịch: Hào 4, âm: Bị khốn trong vòng hôn ám, hối tiếc.Giảng: Quẻ Mông chỉ có hào 2 và 6 là dương cương, có thể cởi mở sự hôn ám được, còn hào 4 kia đều là âm hết. Hào 4 này cũng hôn ám như hào 3, nhưng còn tệ hơn hào 3 vì ở xa hào 2 dương (hào 3 còn được ở gần hào 2 dương ), mà chung quanh đều là âm hết (hào 3 và hào 5), như bị nhốt trong vòng hôn ám, tất bị khốn sẽ phải hối tiếc, xấu hổ.Tiểu tượng truyện giảng: nó phải hối tiếc, xấu hổ vì chỉ một mình nó trong số bốn hào âm là ở xa các hào “thực” tức các hào dương. Hào dương là nét liền, không khuyết ở giữa, nên gọi là “thực” (đặc, đầy) hào âm là vạch đứt, khuyết ở giữa nên gọi là “hư” ; “thực” tượng trưng người có lương tâm “hư” tượng người không có lương tâm.5. 六 五: 童 蒙 吉 .Lục ngũ: Đồng mông cát.Dịch: Hào 5, âm: Bé con, chưa biết gì (nhưng dễ dạy), tốt.Giảng: hào 5 này là hào âm tốt nhất như chúng tôi đã nói khi giảng Thóan từ của Văn Vương, vì nó có đức nhu (âm) trung (ở giữa ngọai quái), lại ứng với hào 2 cương ở dưới, có thể ví nó với đứa trẻ dễ dạy, biết nghe lời thầy (hào 2).Phan Bội Châu coi hào này như ông vua (vì ở ngôi cao quí nhất trong quẻ) biết tín nhiệm hiền thần (hào 2).6. 上 九: 擊 蒙 不 利 為 寇 , 利 禦 寇.Thượng cửu: Kích mông bất lợi vi khấu, lợi ngự khấu.Dịch: Hào trên cùng, dương : phép trừ cái ngu tối mà nghiêm khắc quá thì kẻ mình dạy dỗ sẽ phẫn uất, có thể thành giặc, như vậy không có lợi, ngăn ngừa giặc ở ngoài (tức những vật dục quyến rũ kẻ đó) thì có lợi.Giảng: Hào này ở trên cùng quẻ Mông, có nghĩa sự ngu tối tới cùng cực; nó là dương, ở trên cùng, mà bất trung, cho nên tuy có tài mở mang sự ngu tối nhưng quá nghiêm khắc, làm cho kẻ ngu tối phẫn uất, phản kháng, bất tuân giáo hóa, có thể thành giặc, có hại (chữ “khấu có cả hai nghĩa: giặc, có hại), nên tìm cách ngăn ngừa những vật dục quyến rũ nó thì hơn; mà “cả thầy lần trò đều thuận đạo lý (thượng hạ thuận dã, Tiểu tượng truyện).Quẻ này nói về cách giáo hóa, cần nghiêm (hào 1) nhưng không nên nghiêm khắc quá mà nên ngăn ngừa lỗi của trẻ (hào 6).6. Quẻ Sơn Thủy Mông có ý nghĩa gì?Quẻ Sơn Thủy Mông là một trong 64 quẻ của Bát quái trong Kinh Dịch (I Ching). Nó được biểu thị bằng một đường trên cùng đại lâm, hai đường ở giữa đầy và ba đường ở dưới cũng đầy.Theo tài liệu cổ xưa, Sơn Thủy Mông biểu thị sự cân bằng giữa hai yếu tố trái ngược nhau, là sự hòa hợp giữa các yếu tố đối nghịch trong tự nhiên như núi và nước, đất và trời, tối và sáng, nam và nữ, và các yếu tố tương tự. Sơn Thủy Mông cũng thể hiện sự đồng thuận và sự hòa hợp giữa các cá nhân trong cộng đồng.Khi xuất hiện quẻ Sơn Thủy Mông trong một cuộc xử lí, nó báo hiệu cho sự hòa hợp và cân bằng giữa các yếu tố trong cuộc sống, khuyến khích ta tìm kiếm sự hòa hợp và cân bằng trong các mối quan hệ và tình huống. Nó cho thấy rằng sự đồng thuận và sự hòa hợp giữa các cá nhân là cần thiết để đạt được thành công trong công việc, hôn nhân và cuộc sống chung.Tóm lại, ý nghĩa của quẻ Sơn Thủy Mông là khuyến khích ta tìm kiếm sự cân bằng và hòa hợp giữa các yếu tố trong cuộc sống, đặc biệt là trong các mối quan hệ với người khác. Nó nhắc nhở ta rằng đồng thuận và sự hòa hợp giữa các cá nhân là cần thiết để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.7. Ứng dụng của quẻ  Sơn Thủy Mông Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Thủy Mông:
Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Thủy Mông
Đồ hình hướng không gian Trái đất Sơn Thủy Mông
Quẻ Sơn Thủy Mông đồ hình 1::::1: quẻ Sơn Thủy Mông còn gọi là quẻ Mông (蒙 mèng), là quẻ thứ 04 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay (水) Nước và Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gẽn) Cấn hay (山) Núi.7.1 Hình tượng của quẻ Sơn Thủy Mông Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm được mô tả bởi hình tượng Mông, với cái nhìn còn hạn chế và tri thức còn non kém. Nhưng, những người trẻ này có thể học hỏi từ sự dẫn dắt và chỉ bảo của người khác để trở nên thông minh hơn và nhạy bén hơn. Quẻ Sơn Thủy Mông được biểu thị bằng hai đường đơn quái: đường Cấn trên cùng tượng trưng cho núi, đường Khảm dưới cùng tượng trưng cho nước. Khi nước bốc hơi, nó trở thành sương hay giá và che lấp hoặc phủ mất núi, khiến cho diện mạo hay hình dáng đích thực của núi không rõ ràng.Mông được đặt trong ngữ cảnh của sự dốt nát, ngu muội, vô tâm, mơ hồ và thiếu ý thức. Mọi thứ đều đang ở trong một bức màn sương mù đặc dày, không được phát triển và đầy rẫy sự tò mò. Để vượt qua tình trạng này, cần phải cố gắng hết sức và lắng nghe những lời dạy bảo, hướng dẫn của những người có trí khôn, sự thông thái và đạo đức. Nếu làm như vậy, mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp hơn dần dần.


Quẻ chủ Thượng Cấn Đứng yên
M Hạ Khảm Thăm tham
Quẻ hỗ  Trên Khôn Thụ Động
M - w Dưới Chấn Dấy động


7.2 Quẻ Sơn Thủy Mông trong cuộc sốngCuộc sống đầy gian truân và khó khăn, với sự chậm chạp và lung linh, rời rạc và không rõ ràng về các dữ kiện và nguyên tắc liên quan. Sự thiếu dứt khoát và quyết tâm dẫn đến sự lưỡng lự và thiếu kiên định trong xử lý các tình huống, gây ra nhiều lỗi lầm và quản lý tồi tệ. Để vượt qua những khó khăn này, hãy lắng nghe những chỉ dẫn từ những người có kinh nghiệm, và luôn giữ thái độ khiêm tốn và cởi mở. Bằng sự kiên trì, tự tin và kỷ luật, chúng ta có thể chờ đợi một tương lai tốt đẹp hơn đang đến.
Quẻ Sơn Thủy Mông trong cuộc sống
Quẻ Sơn Thủy Mông trong cuộc sống

 • Ước muốn: Khó khăn để đạt được ước mơ. Hãy kiên nhẫn đợi cơ hội thuận lợi.

 • Hôn nhân: Thành công trong hôn nhân thật khó khăn và không có gì để làm ở thời điểm này ngoài chờ đợi. Đối tượng mà bạn muốn tìm hiểu đang ở rất xa.

 • Tình yêu: Không biết cách xử lý tình huống và thiếu quyết đoán có thể dẫn đến thất bại.

 • Gia đạo: Hoàn cảnh khó khăn và không có sự đồng thuận hoặc hòa hợp nào. Tất cả mọi người cần đối xử với nhau một cách thành thật để cải thiện tình hình.

 • Con cái: Việc nuôi dạy nhiều con có thể gặp nhiều khó khăn và rắc rối. Hãy quan tâm đến giáo dục con cái để đem lại hạnh phúc và may mắn trong tương lai. Hiện tại, bạn đang mang thai con trai.

 • Vay vốn: Rất khó để vay vốn thành công.

 • Kinh doanh: Gặp nhiều khó khăn và thử thách. Cần phải kiên trì và cố gắng vượt qua để đạt được thành công.

 • Thị trường chứng khoán: Biến động khá mạnh và không dự đoán được. Tuy nhiên, nếu có kiên nhẫn và đầu tư đúng thời điểm, sẽ có cơ hội thu lợi lớn.

 • Tuổi thọ: Cần phải chú trọng đến sức khỏe của mình để tránh các bệnh tật và đảm bảo cuộc sống kéo dài.

 • Bệnh tật: Đây là một thử thách lớn và có thể kéo dài. Tuy nhiên, bằng việc chăm sóc sức khỏe đầy đủ và tuân thủ đúng quy trình điều trị, sẽ có cơ hội phục hồi và bình phục.

 • Chờ người: Người đó sẽ đến trong thời gian tới. Hãy kiên trì chờ đợi và tận hưởng cuộc sống đến khi đó.

 • Tìm người: Có thể gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm. Hãy cân nhắc và có sự kiên nhẫn để đạt được mục đích.

 • Vật bị mất: Hãy kiểm tra kỹ trước khi tìm kiếm, có thể nó đang nằm ở một vị trí khác. Tìm kiếm từ nhiều hướng để tìm ra nó.

 • Du lịch: Có thể gặp một số trở ngại và khó khăn, nhưng đó là một cơ hội để trải nghiệm và khám phá thế giới. Hãy cẩn thận và lựa chọn những chuyến đi phù hợp.

 • Kiện tụng và tranh chấp: Cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định đưa ra hành động pháp lý. Tuy nhiên, nếu có sự kiên nhẫn và sự giải quyết hòa bình, sẽ có thể giải quyết tranh chấp thành công.

 • Việc làm: Cần tìm kiếm một thời gian dài và có thể đòi hỏi sự kiên trì và cố gắng.

 • Thi cử: Có kết quả không tốt.

 • Kinh doanh mới, thay đổi nghề nghiệp, chuyển môn hay chỗ làm: Nên chờ đợi thời cơ thích hợp để thực hiện.

 • Thời tiết: Điều kiện thời tiết xấu, có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch.

 • Xem thế vận: Tương lai còn mơ hồ và khó đoán trước, có thể đòi hỏi sự đổi mới và sáng tạo.

 • Xem hy vọng: Chưa thể hiện, cần chờ đợi thời cơ thích hợp để thực hiện.

 • Xem tài lộc: Khó để đạt được, việc cố gắng có thể không đem lại kết quả tốt.

 • Xem sự nghiệp: Hiện tại chưa đến thời điểm để phát triển sự nghiệp.

 • Xem nhậm chức: Có thể được chấp nhận, nhưng cần dựa vào sự hỗ trợ và giúp đỡ từ những người trên.

 • Xem nghề nghiệp: Không nên thay đổi nghề nghiệp hiện tại.

 • Xem tình yêu: Có thể có sự lợi dụng và thiếu chân thành giữa hai bên, cần phải cẩn trọng.

 • Xem hôn nhân: Có thể gặp khó khăn trong việc kết hôn.

 • Xem đợi người: Người cần đợi chưa sẵn sàng đến.

 • Xem đi xa: Không nên đi xa, có thể gặp phải những trở ngại và rủi ro.

 • Xem pháp lý: Việc có thể không được giải quyết dễ dàng, mặc dù có lý do hợp lý.

 • Xem bệnh tật: Có thể mắc bệnh lâu dài, cần chú ý chăm sóc sức khỏe để giảm thiểu tác động của bệnh.

 • Xem thi cử: Không đạt được kết quả tốt.

 • Xem người ra đi: Không dễ dàng để trở lại hoặc gặp khó khăn khi trở về.7.3 Nễu theo hào động để dự báoThấy Hào 1 động: Đây là dấu hiệu cho biết tình hình thuận lợi, mọi việc đều suôn sẻ, hy vọng được đạt thành. Nếu bạn có ý đồ tốt và đúng đắn, công việc và sự nghiệp sẽ thành công.Đối với chuyện tình cảm và hôn nhân, đây là dấu hiệu cho biết mối quan hệ tốt đẹp và hòa hợp. Đối với sức khỏe, nếu xem bói về bệnh tật thì dấu hiệu này cho biết bệnh tật sẽ được hồi phục nhanh chóng.Nếu xem bói cho việc kinh doanh và làm ăn, nếu xem tài vận thì đây là dấu hiệu cho biết tài vận đang giảm sút, do đó cần cẩn trọng trong mọi quyết định. Đối với khai trương, thì chưa nên làm. Nếu xem buôn bán và giao dịch thì dấu hiệu này cho thấy sẽ thuận lợi, tuy nhiên bạn phải tuân thủ pháp luật.Nếu hào 2 động: cho biết đã đến thời cơ tốt, việc hành động hay làm cần tuân theo quy luật tự nhiên, và có ý đồ, tâm tính trong sáng thì đường đời mới trở nên thanh thoát và tuổi thọ sẽ dài lâu. Có dấu hiệu gặp may mắn.Đối với kinh doanh và làm ăn, nếu xem tài vận, tài vận đang đang vượng dần lên, nếu bản thân nhân ái giúp đỡ người khác thì càng tăng lộc.Nếu xem khai trương, thì đó là thời điểm tốt để khai trương, lập nghiệp thành công.Nếu xem buôn bán và giao dịch, thì cơ hội giao dịch và buôn bán thành công.Nếu hào 3 động: cho biết mặc dù có sự thuận lợi tạm thời nhưng sau đó sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, cần tránh tranh đấu, không cạnh tranh, hãy sống an phận và thường trực để tránh rơi vào những rắc rối và phiền toái.Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
 • Xem tài vận: Nếu hành nghề chân chính, có ý đồ trong sáng, tài vận sẽ phát triển.

 • Xem khai trương: Hiện tại chưa đến thời điểm khai trương.

 • Xem buôn bán và giao dịch: Nếu thành thật với đối tác thì sẽ thành công, nếu không thì sẽ gặp khó khăn.Nếu hào 4 động: cho biết công việc hiện tại vẫn đang tiến triển chậm chạp, chưa thuận lợi và chưa có kết quả. Nếu có kết quả thì lại không theo ý muốn. Tuy nhiên, cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn để đảm bảo sự phát triển vào tương lai:Nên kiên nhẫn và không nản lòng. Hãy đợi đến mùa Xuân của năm sau để tiếp tục công việc.Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:– Xem tài vận: chưa tốt, hay xảy ra những sự ngoài ý muốn, không có may mắn về tài lộc.– Xem khai trương: chưa thuận lợi, nên chờ đợi thời cơ tốt hơn.– Xem buôn bán và giao dịch: giao dịch không thành công, kinh doanh gặp nhiều khó khăn.Nếu theo hào 5 động: thì người ta cho biết rằng đã đến thời điểm phù hợp để hành động, cần tận dụng cơ hội này và gánh vác công việc để đạt được nhiều lợi ích. Người già và phụ nữ nên thực hiện các kế hoạch đã tính toán trước đó một cách có kế hoạch, không nên làm theo cảm tính vì sẽ gặp thất bại.Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
 • Xem tài vận: đang phát triển, và sẽ phát triển tốt hơn nếu có lòng thiện nguyện giúp đỡ người khác.

 • Xem khai trương: có thể khai trương một cách thành công.

 • Xem buôn bán và giao dịch: sẽ đạt được thành công trong giao dịch nếu có sự tư vấn từ người khác.Nếu hào 6 động: cho biết cần chú trọng đến chất lượng hơn là số lượng trong mọi việc, đặc biệt là cần phải thiết lập một kế hoạch rõ ràng và tuân thủ nó. Trong quá trình thực hiện, cần phải giữ tinh thần tỉnh táo và sáng suốt.Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
 • Xem tài vận: hiện đang không tốt, cần sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra.

 • Xem khai trương: không nên khai trương vào thời điểm này.

 • Xem buôn bán và giao dịch: nếu giao dịch không thành công, cần tìm kiếm hướng đi khác để thực hiện.Bài viết trên đây đã chia sẻ đầy đủ về quẻ Sơn Thủy Mông về lời giải, ý nghĩa, ứng dụng. Hy vọng sẽ giúp bạn trang bị được kiến thức về quẻ kinh dịch để có thể tránh được các vận xui và tận dụng được các cơ hội tốt. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về một số loại quẻ khác như: quẻ Phong Hỏa Gia Nhân, Lôi Thủy Giải, Lôi Địa Dự.Tags:

tử vi

,

tướng số

,

đoán mệnh

,

quẻ

,

sơn thủy mông

Bình luận về Quẻ Sơn Thủy Mông, Lời Giải, Ứng Dụng, Tốt hay Xấu - Chính Xác

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.03568 sec| 2405.906 kb