Tìm hiểu Thiên Thủy Tụng trong kinh dịch. Luận giải chi tiết, Lợi ích và ứng dụng.

- Tử vi
Tìm hiểu Thiên Thủy Tụng trong kinh dịch. Luận giải chi tiết, Lợi ích và ứng dụng.
Theo quan niệm của người Trung Quốc, nước và mưa là hai yếu tố quan trọng trong cuộc sống của con người, bởi vì chúng là nguồn sống của mọi thứ trên trái đất. Thiên thủy tụng được thực hiện để cầu nguyện cho mưa và nguồn nước, cũng như để tôn vinh các vị thần và linh vật liên quan đến nước và mưa. Hôm nay hãy cùng Huyền Số tìm hiểu thêm nhiều điều mới về quẻ Thiên Thủy Tụng nhé.

1. Quẻ “Tụng” là gì?

Quẻ "Tụng" là gì?
Quẻ "tụng" là một trong 64 quẻ của Bát quái trong Kinh Dịch. Quẻ này được biểu thị bằng hai đường ngang đứng trên một đường thẳng ngang. Trong Kinh Dịch, quẻ "tụng" được tưởng tượng là một hình ảnh của một cái chảo trên lửa sôi, thể hiện sự nóng bức và hỗn loạn.Theo tình huống và vị trí xuất hiện của quẻ "tụng" trong một bài thăm dò, quẻ này có thể đại diện cho nhiều ý nghĩa khác nhau, bao gồm sự khó khăn, cản trở, mất ổn định, hỗn loạn và xung đột. Tuy nhiên, quẻ này cũng có thể biểu thị sự thay đổi tích cực, khả năng cải thiện và tiến triển trong tương lai.Truyện của Trình Di. Quẻ Tụng, Tự Quái nói rằng: Ăn uống thì phải kiện tụng, cho nên tiếp đến là quẻ Tụng. Cái mà người ta cần dùng là sự ăn uống, đã phải chờ đợi thì sự tranh kiện ở đó mà ra. Vì vậy Quẻ Tụng mới nối Quẻ Nhu. Nó là quẻ Kiền trên, Khảm dưới. Nói về hai tượng thì khí Dương của trời đi lên, tính nước đi xuống, sự đi của nó trái nhau, cho nên thành kiện. Nói về hai thể thì trên cứng, dưới hiểm, cứng với hiểm gặp nhau, khỏi kiện sao được? Lại nữa, người ta bên trong hiểm trở mà bên ngoài cương cường, vì vậy sinh ra tranh kiện. 2. Quẻ Thiên Thủy Tụng là gì?

Thủy Thiên Tụng.
Quẻ Thiên Thủy Tụng là một trong 64 quẻ của Kinh Dịch, biểu thị bởi ba đường đứng, đứng giữa là đường trung tâm dài hơn hai đường bên cạnh, đại diện cho sự chênh lệch giữa trời và nước.Theo tình huống và vị trí xuất hiện trong một bài thăm dò, quẻ Thiên Thủy Tụng có nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, quẻ này thể hiện sự khác biệt, mâu thuẫn và xung đột giữa hai thực thể trái ngược nhau, chẳng hạn như sự mâu thuẫn giữa lý tưởng và thực tế, giữa ý chí và hoàn cảnh, giữa các bên trong một mối quan hệ.Quẻ Thiên Thủy Tụng cũng có thể đại diện cho một trạng thái chưa hoàn chỉnh, một quá trình đang diễn ra hoặc một trạng thái sắp xảy ra. Điều này có nghĩa là quẻ này đưa ra một lời khuyên cho người thăm dò là cần phải giữ sự kiên nhẫn, sáng suốt và linh hoạt để vượt qua những trở ngại và đạt được mục tiêu.3.Đặc điểm của quẻ Thiên Thủy Tụng trong Kinh dịchQuẻ Thiên Thủy Tụng thể hiện sự khác biệt, mâu thuẫn và xung đột giữa hai thực thể trái ngược nhau, chẳng hạn như sự mâu thuẫn giữa lý tưởng và thực tế, giữa ý chí và hoàn cảnh, giữa các bên trong một mối quan hệ.Ngoài ra, quẻ Thiên Thủy Tụng cũng có thể đại diện cho một trạng thái chưa hoàn chỉnh, một quá trình đang diễn ra hoặc một trạng thái sắp xảy ra. Điều này có nghĩa là quẻ này đưa ra một lời khuyên cho người thăm dò là cần phải giữ sự kiên nhẫn, sáng suốt và linh hoạt để vượt qua những trở ngại và đạt được mục tiêu.Tuy nhiên, quẻ Thiên Thủy Tụng cũng có thể biểu thị sự khắc nghiệtđối đầu, cần phải xử lý một số vấn đề phức tạp và đối đầu với những khó khăn không đáng có. Nếu không được xử lý đúng cách, quẻ này có thể biểu thị sự mất cân bằng và mất kiểm soát.4. Luận giải chi tiết quẻ Thiên Thủy Tụng.訟有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大川.彖曰上剛下險險而健.訟有孚室惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也.象曰天與水違行君子以作事謀始.初六不永所事小有言終吉.象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也.九二不克訟歸而逋其邑人三百無眚.象曰不克訟歸逋也自下訟上患至掇也.六三食舊德貞属終吉或從王事無成.象曰: 食舊德, 從上, 吉也.九四不克訟復即命渝安貞吉.象曰復即命渝安貞不失也.象曰訟元吉以中正也.上九或錫之搫帶終朝三褫之.象曰以訟受服亦不足敬也. ✔️Dịch âm. Tụng, hữu phu chất dịch, trung cát, chung hung, lợi kiến đại nhân, bất lợi thiệp đại xuyên.Thoán viết: Tụng, thượng cương hạ hiểm, hiểm nhi kiện, Tụng.Tụng hữu phu, chất dịch, trung cát, cương lai nhi đắc trung dã, chung hung, tụng bất khả thành dã. Lợi kiến đại nhân, thượng trung chính dã, bất lợi thiệp đại xuyên, nhập vu uyên dã.Tượng viết: Thiên dữ thủy vi hành, Tụng. Quân tử dĩ tác sự mưu thủySơ Lục: Bất vĩnh sở sự, tiểu hữu ngôn, chung cát.Tượng viết: Bất vĩnh sở sự, tụng bất khả trường dã. Tuy tiểu hữu ngôn, kỳ biện minh dã.Cửu Nhị: Bất khắc tụng, qui nhi bô, kỳ ấp nhân tam bách hộ, vô sảnh.Tượng viết: Bất khắc tụng qui bô dã. Tự hạ tụng thượng, hoạn chí, suyết dã.Lục Tam: Thực cựu đức, trinh lệ, chung cát, hoặc tòng vương sự, vô thành.Tượng viết: Thực cựu đức, tòng thượng cát dã.Cửu Tứ: Bất khắc tụng, phục tức mệnh, thâu an trinh cát.Tượng viết: Phục tức mệnh, thâu an trinh, bất thất dã.Tượng viết: Tụng nguyên cát, dĩ trung chính dã.Thượng Cửu: Hoặc tích chi bàn đái, chung triêu tam trĩ chi.Tượng viết: Dĩ tụng thụ phục, diệc bất túc kính dã.✔️Dịch nghĩa.Kiện, có thật, bị lấp, phải sợ, vừa phải, tốt, theo đuổi đến chót, xấu; lợi về sự thấy người lớn, không lợi về sự sang sông lớn.Lời Thoán nói rằng: Quẻ Tụng, trên cứng dưới hiểm, hiểm mà mạnh, là quẻ Tụng. Kiện có sự thật, bị lấp, phải sợ, vừa phải tốt, cứng lại mà được vừa phải vậy; theo đuổi đến chót thì xấu, việc kiện không thể thành vậy.Lợi về sự thấy người lớn, chuộng sự trung chính vậy; không lợi về sự sang sông lớn, vào chưng vực vậy.Lời Tượng nói rằng: Trời với nước đi trái nhau, là quẻ Tụng. Đấng quân tử coi đó mà dấy việc mưu tính lúc đầu.Hào Sáu Đầu: Chẳng lâu dài về việc của mình, hơi có điều tiếng, sau tốt.Lời Tượng nói rằng: Chẳng lâu dài về việc của mình, việc kiện không thể kéo dài vậy. Dẫu là hơi có điều tiếng, sự phân biệt không được rõ ràng vậy.Hào Chín Hai: Không được kiện, về mà trốn người làng mình ba trăm hộ, không có tội lỗi.Lời Tượng nói rằng: Không được kiện, về trốn, là đi lánh vậy.Tự dưới kiện lên, hoạn nạn tới, nhặt lấy vậy.Hào Sáu Ba: Ăn về đức cũ, chính bền, lo sợ sau tốt, hoặc theo việc vua, không thành.Lời Tượng nói rằng: Ăn đức cũ, về theo người trên thì tốt vậy.Hào Chín Tư: Không thể kiện, lại theo mệnh, đổi ra yên bề chính bền, tốt.Lời Tượng nói rằng: Lại theo mệnh, đổi ra an bề chính bền, không lỗi vậy.Lời Tượng nói rằng: Kiện cả tốt, vì trung chính vậy.Hào Chín Trên: hoặc cho chiếc dải lưng da, trọn buổi sáng, ba lần lột lại. Lời Tượng nói rằng: Vì kiện mà nhận đồ mặc, cũng không đủ kính vậy.5. Lợi ích của quẻ Thiên Thủy Tụng.Quẻ Thiên Thủy Tụng là một trong những quẻ có tính ứng dụng cao trong Kinh Dịch, mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Sau đây là một số lợi ích của quẻ Thiên Thủy Tụng:

 • Xác định được hướng đi đúng đắn: Quẻ Thiên Thủy Tụng giúp người dùng xác định được hướng đi đúng đắn trong kinh doanh hay cuộc sống, giúp tránh được những sai lầm, lỗ hổng trong quyết định.
 • Tăng cường sự tự tin: Quẻ Thiên Thủy Tụng là một quẻ mạnh, mang lại sự kiên trì, dũng cảm, quyết tâm và sự tự tin để đạt được mục tiêu.
 • Giúp dự báo tương lai: Kinh Dịch từ lâu đã được sử dụng để dự báo tương lai. Quẻ Thiên Thủy Tụng cũng giúp người dùng có thể dự báo được tương lai trong công việc, kinh doanh hay cuộc sống, từ đó có phương án hành động phù hợp.
 • Giúp tránh tai họa: Quẻ Thiên Thủy Tụng mang lại khả năng đánh giá và phân tích tình huống hiện tại, từ đó đưa ra quyết định phù hợp để tránh được những tai họa trong cuộc sống.
 • Giúp tăng cường quan hệ: Quẻ Thiên Thủy Tụng còn giúp tăng cường quan hệ giữa con người, giúp tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh, từ đó giúp tăng cường sự hỗ trợ và đồng hành trong cuộc sống.
 • Giúp tìm được giải pháp cho vấn đề khó khăn: Quẻ Thiên Thủy Tụng giúp người dùng tìm được giải pháp cho những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, giúp tăng cường khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

6. Ứng dụng quẻ Thiên Thủy Tụng.
Kinh Doanh Gì? Top 14 Ý Tưởng Kinh Doanh Đơn Giản Siêu Lợi Nhuận
Ứng dụng quẻ Thiên Thủy Tụng.
6.1. Ứng dụng quẻ Thiên Thủy Tụng trong đời sống.Quẻ Thiên Thủy Tụng là một trong những quẻ được sử dụng trong Kinh Dịch để dự đoán tương lai và đưa ra những lời khuyên cho các vấn đề trong cuộc sống. Dưới đây là một số ứng dụng của quẻ Thiên Thủy Tụng trong cuộc sống hằng ngày:

 • Dự đoán thời tiết: Trong quẻ Thiên Thủy Tụng, sự kết hợp giữa Thiên và Thủy có thể ám chỉ đến các hiện tượng mưa, bão, lụt lội, thời tiết xấu,... Bằng cách áp dụng quẻ này, bạn có thể dự đoán thời tiết trong ngày hoặc cả tuần để chuẩn bị phù hợp.
 • Xác định hướng đi đúng đắn: Quẻ Thiên Thủy Tụng có thể giúp bạn tìm ra hướng đi đúng đắn trong cuộc sống. Bằng cách tìm hiểu về quẻ này, bạn có thể đưa ra các quyết định thông minh và chính xác trong các vấn đề phức tạp.
 • Giải quyết các vấn đề trong gia đình: Quẻ Thiên Thủy Tụng cũng có thể áp dụng để giải quyết các vấn đề trong gia đình. Bằng cách xem xét mối quan hệ giữa Thiên và Thủy trong quẻ, bạn có thể tìm ra nguyên nhân của vấn đề và đưa ra giải pháp phù hợp để giải quyết tình huống.
 • Cải thiện sức khỏe: Một số nhà khoa học tin rằng quẻ Thiên Thủy Tụng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Bằng cách áp dụng quẻ này, bạn có thể cải thiện sức khỏe của mình bằng cách tìm hiểu về các yếu tố cần cân bằng trong cuộc sống.

6.2. Ứng dụng quẻ Thiên Thủy Tụng trong kinh doanh.Quẻ Thiên Thủy Tụng trong Kinh Dịch được xem là quẻ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với kinh doanh và thương mại. Dưới đây là một số ứng dụng của quẻ Thiên Thủy Tụng trong kinh doanh:

 • Dự đoán tình hình kinh doanh: Quẻ Thiên Thủy Tụng có thể giúp cho nhà quản lý kinh doanh dự đoán tình hình kinh doanh trong tương lai. Qua việc hiểu được ý nghĩa của quẻ và từ đó áp dụng vào thực tế, người quản lý sẽ có cái nhìn rõ ràng về tình hình kinh doanh và có kế hoạch phù hợp để đưa doanh nghiệp phát triển.
 • Quyết định các vấn đề kinh doanh: Quẻ Thiên Thủy Tụng còn giúp người kinh doanh quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh như lựa chọn ngành nghề phù hợp, định hướng phát triển, quyết định đầu tư tài chính, đánh giá rủi ro,...
 • Tăng cường cảm nhận khách hàng: Qua quẻ Thiên Thủy Tụng, người kinh doanh có thể tăng cường cảm nhận và hiểu được tâm lý, nhu cầu của khách hàng. Điều này giúp cho người kinh doanh có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, tăng cường độ hài lòng của khách hàng, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
 • Tạo dựng uy tín và thương hiệu: Quẻ Thiên Thủy Tụng cũng giúp cho người kinh doanh xây dựng và tăng cường uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp. Việc áp dụng quẻ vào kinh doanh không chỉ giúp người kinh doanh có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết định chính xác mà còn giúp cho doanh nghiệp được biết đến và đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, tâm huyết của người quản lý.
 • Tạo ra cơ hội kinh doanh mới: Qua quẻ Thiên Thủy Tụng, người kinh doanh có thể tìm ra các cơ hội kinh doanh mới, từ đó đưa ra các chiến lược phát triển và t

7. Kết luận về quẻ Thiên Thủy Tụng trong Kinh dịch.Quẻ Thiên Thủy Tụng (thiên quan thủy khởi) có ý nghĩa chính là sự đoàn kết, hợp tác, tương trợ giữa các thành viên trong một nhóm hay một tổ chức. Nó tượng trưng cho sự đoàn kết, sức mạnh cộng đồng và khả năng thích nghi với mọi tình huống.Quẻ Thủy Thiên Nhu có thể giúp bạn đưa ra quyết định chính xác, tăng cường sự tự tin và sáng tạo, quản lý thời gian hiệu quả, tránh rủi ro và tạo ra sự ổn định trong cuộc sống.Các bạn có thể xem thêm các bài viết liên quan đến bói quẻ trong Kinh dịch:  Quẻ Địa Thiên Sư:Bình luận về Tìm hiểu Thiên Thủy Tụng trong kinh dịch. Luận giải chi tiết, Lợi ích và ứng dụng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.87381 sec| 2372.227 kb